wydarzenia

 

Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny

43-300 Bielsko-Biała, ul. Kamienicka 11A

tel./fax (033) 812 53 08

e-mail: zsddn@poczta.onet.pl

www.zsddn.fc.pl

NIP 547-187-88-39